Lotus L. – Štírovník

Viciaceae – vikvovité (Leguminosae – motýlkokvěté)

Asi 70 druhů roste v mírných pásmech Evropy, Asie, Afriky a Austrálie. Jsou to byliny až polodřeviny se žlutými až červenavými květy. V našich zahradách se pěstuje hlavně L. corniculatus.

Lotus corniculatus L. (10 – 15 cm, V. – VIII.)

Je domovem na lukách Evropy, Asie a severní a východní Afriky. Tvoří poléhavé trsy s pětičetnými celokrajnými listy. Květy jsou zlatožluté, většinou v pětikvětých latách. Po odkvětu se tvoří lusky dlouhé asi 3 cm.

Na půdu je rostlina velmi nenáročná, snáší značné sucho, miluje slunce. Množí se dělením nebo odtržky. Použití má ve větších skalkách, ve volných přírodních partiích suchomilného až stepního charakteru a výborně se hodí i k pokrytí větších ploch.

  • Okrasnou hodnotu má hlavně plnokvětá odrůda ‘Pleniflorus‘.