Penstamon Schmidel – Dračík

Scrophulariaceae – krtičníkovité

Asi 150 druhů je rozšířeno hlavně v Severní Americe a chladnějších oblastech Mexika, některé ve východní Asii. Jsou to vytrvalé byliny nebo polodřeviny.Jsou ozdobné hlavně svými mnohdy velmi pěknými zvonkovitými květy nejrůznějších barev. Mnohé druhy nejsou však bohužel v našem podnebí dostatečně odolné a špatně přezimují. Uvádíme proto jen několik u nás spolehlivě vyzkoušených druhů.

Penstemon barbatus Nutt. (syn. Chelone barbata Cav.) (100 – 150 cm, VII.)

Roste v Coloradu, Arizoně a v Novém Mexiku. U nás se v zahradách běžně pěstuje a je zcela odolný. Tvoří vzpřímené, mírně větvené lodyhy s úzkými, kopinatými, modrošedými listy. Květy v řídkém květenství jsou úzce zvonkovité, korálově červené.

Daří se v dobře v normální propustnější půdě, nejlépe na slunci. Množí se semenem nebo dělením. Hodí se pro rabata, volné skupiny i k řezu.

Penstemon hirsutus Willd. (syn. P. pubescens Sol.) (50 – 70 cm, VII. – VIII.)

Pochází z východní oblasti Severní Ameriky, kde roste na suchých místech. Vzpřímené lodyhy jsou lepkavě ochmýřeny. Listy jsou podlouhlé až kopinaté. Kypré květenství je bezlisté, zvonkovité květy jsou světle lila fialové. Daří se v sušší půdě a na slunci. Množí se dělením.

Penstemon menziesii Hook. (15 – 20 cm, VI. – VIII.)

Je domovem v Severní Americe. Je to nízká polodřevina s vejčitými tmavě zelenými listy, mají jemně pilovité okraje. Hroznovité květenství je hrubě chloupkaté. Velké, až 5 cm dlouhé květy jsou fialové až purpurové.

Je to velmi ozdobná rostlina, hodící se do skalek, popřípadě i do volných květinových skupin. Potřebuje teplou, slunnou polohu a propustnou, sušší, nevápenitou půdu. Množí se řízkováním. Na zimu vyžaduje lehké přikrytí.

Penstemon scouleri Lindl. (20 – 30 cm, V. – VI.)

Pochází ze severovýchodních oblastí Severní Ameriky. Tvoří nízké trsy olistěné částečně stálezelenými podlouhle kopinatými listy s pilovitými okraji. Květy jsou dlouhé až 4 – 5 cm, jsou purpurově fialově a vyrůstají v krátkých hroznech. Je to velmi hezká rostlina pro slunná, chráněná místa ve skalce. Potřebuje nevápenitou propustnější půdu.

Kříženci

Velmi hezké, bohužel však u nás nedostatečně mrzuvzdorné jsou hybridy, na jejichž původu má hlavní podíl P. hartwegii Benth. (syn. P. gentianoides Lindl.). Jsou vysoké 40 – 100 cm a kvetou od července do září. Mohou se pěstovat jen v teplých, chráněných polohách s vydatnou přikrývkou z listí na zimu. Uvádíme jen několik známějších.

  • ‘Andenken an Friedrich Hahn‘ – květy drobné, vínově červené, robustní, vysoký 40 cm.
  • ‘Paul Schönholzer‘ – květy karmínově červené, vysoký 60 cm.
  • ‘Southgate Gem‘ – květy rumělkově červené, vysoký až 100 cm.