Aubrieta Adans – Tařička

(Brassiacaceae – brukvovité (Cruciferae – křížaté)

Rod má asi 12 druhů, které rostou v horách od Sicílie až po Írán. Rostliny tvoří husté, stálezelené polštáře, které na jaře kvetou v různých barvách. Tařička se rozůrstá výběžky, na nichž narůstají listové růžice kopisťovitých zubatých lístků. Kvítky jsou v řídkých hroznech a v době květu pokrývají celou rostlinu. Množí se dělením nebo řízkováním. Některé typy dávají uspokojivé výsledky i z výsevu.

Daří se nejlépe na slunných místech v propustné půdě. Půda má být mírně vápenitá a nemá být příliš hladová. Patří k nejkrásnějším rostlinám pro skalky a suché zídky, kde vytváří překrásné koberce a převisy.

Původní botanické druhy se v praxi téměř nepěstují a ani se vzájemně příliš neliší. Odrůdy, které se dnes hlavně pěstují, vznikly křížením A. columnae Gruss, A. deltoidea DC. a A. intermedia Heldr. et Orph. a jsou v zahradnické praxi vedeny většinou jako Aubrieta x cultorum. Všechny vytvářejí hustý porost, vysoký 10 – 15 cm, a kvetou v dubnu až květnu.

Odrůdy

  • ‘Blue Emperor‘ – květy modře fialové, silně roste, neremontuje.
  • ‘Barker’s Bouble‘ – květy karmínově červené, poloplná, slaběji roste.
  • ‘Dr. Mules‘ – květy fialově modré, rychle roste, remontuje.
  • ‘Neuling‘ – květy světle fialově modré, rychle roste, remontuje.
  • ‘H. Marshall‘ – květy světle levandulově modré.
  • ‘Purpurteppich‘ – květy tmavě karmínově červené.
  • ‘Rosenteppich‘ – květy karmínově růžové, velkokvětá.
  • ‘Schloss Eckberg‘ – květy modře fialové, velkokvětá, remontuje.
  • ‘The Queen‘ – květy tmavě červené.
  • ‘Tauricola‘ – květy modře fialové, drobnokvětá.

Odrůd je ovšem mnohem více, uvedli jsme jen několik novějších a některé starší, osvědčené.