Buphthalmum L. - Volské oko

Asteraceae – hvězdnicovité (Compositae – složnokvěté)

Tato trvalka je velmi blízká rodu Telekia. Dva druhy jsou domovem v evropských horách. Pro zahrady je vhodné jen B. salicifolium.

Buphtalmum salicifolium L. (40 – 70 cm, IV. – IX.)

Pochází z Evropy   je rozšířena hlavně v alpské oblasti, zvláště na vápencovém podkladě. Kořen je válcovitý, lodyha vzpřímená, listy kopinaté. Lodyha nese několik žlutých úborů kopretinového tvaru. Úbory jsou velké 4 – 6 cm.

Rostlina není náročná na půdu, miluje však v půdě vápno; vhodná je sluneční poloha. Používá se ve volných přírodních partiích, na loukách snáší dobře konkurenci travin. Hodí se velmi dobře k chatám v přírodním prostředí. Množí se nejlépe výsevem, dělení je vzhledem k dužnatým kořenům obtížné.