Calluna Salisb. – Vřes

Ericaceae – vřesovité

Rod obsahuje jen jediný druh C. vulgaris.

Calluna vulgaris Hull. (10 – 60 cm, VIII. – IX.)

Vřes je rozšířen téměř po celé Evropě, zejména v její atlantské oblasti, a zasahuje až do severovýchodních oblastí Malé Asie. Je to vlastně dřevina, avšak vzhledem k jejímu použití jsme ji zařadili stejně jako vřesovec mezi trvalky. Tvoří nízké až vyšší stálezelené porosty, které na podzim krásně kvetou.

V přírodě roste na chudých, písčitých, nealkalických půdách, daří se však i na kyselých slatinách, pokud nejsou, příliš mokré. Při pěstování v zahradách je nezbytné půdu těmto požadavkům přizpůsobit. Rostlina je přísně vápnostřežná. Množí se dělením a řízkováním v létě. Používá se hlavně ve vřesovištních partiích. Pěstuje se v mnoha odrůdách, které se liší barvou květů, výškou i celkovým vzrůstem.

Odrůdy

  • ‘Alba ‘ – květy čistě bílé, vysoká 25 – 30 cm.
  • ‘Alportii‘ – květy červené až červeně fialové, tvoří keře vysoké až 1 m.
  • ‘County Wicklow‘ – květy velké, růžové, hustě plné, nízká (30 cm).
  • ‘Decumbens‘ – květy fialově růžové, vysoká 20 – 30 cm; tvoří nízké polštáře.
  • ‘Elegantissima‘ – květy růžově lila, vysoká 40 cm, málo otužilá.
  • ‘Foxii‘ – květy světle fialově červené; tvoří husté, pevné drny, vysoké 10 – 20 cm.
  • ‘H. E. Beale‘ – květy plné, růžové s bílými středy, vysoká 20 – 30 cm
  • ‘J. H. Hamilton‘ – květy lososově růžové, plné, vysoká 20 – 30 cm.
  • ‘Mrs. Ronald Gray‘ – květy červenavé, hustý, nízký vzrůst, vděčná.
  • ‘Mullion‘ – květy fialově červené, jedna z nejlepších nízkých, široce rostoucích odrůd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Tenuis‘ – květy sytě lila až fialové, velmi nízká (20 cm) a velmi raná.