Sagina L. Úrazník

Alsinaceae – ptačincovité

Rod má asi 20 druhů, které rostou ve střední a jižní Evropě. Pro okrasné zahradnictví je důležitý hlavně druh S. subulata.

Sagina subulata Presl (syn. Spergula pilifera hort.) (2 – 5 cm, V. – VI.)

Je domovem v Evropě. Roste na písčitých vlhkých půdách. Tvoří nízké, husté, mechovité porosty, které jsou poseté drobnými bílými hvězdičkovitými kvítky.

Je to vynikající rostlina do spár v kamenných cestách a na vytváření menších nízkých zelených ploch. Pro větší plochy je méně vhodná, protože starší porosty mají sklon k vytváření suchých míst. Dá se tomu zabránit častějším rozdělením a rozsázením. Daří se nejlépe v propustné půdě s dostatkem vláhy. Roste dobře na slunci i v polostínu. Množí se velmi snadno dělením.