Filipendula Mill. - Tužebník

Rosaceae – růžovité

Rod má asi 10 druhů, které rostou v severní Asii, Himálaji, Evropě a Severní Americe, převážně na vlhkých stanovištích. Jsou to nízké až vyšší rostliny zpeřenými, hrubě zubatými listy a s drobnými bílými nebo jinak zbarvenými kvítky ve vrcholíkovitých latách na víceméně větvených lodyhách. Pro zahrady má význam jen několik málo druhů.

Filipendula vulgaris Moench. (syn. F. hexapetala Gilib.) (30 – 50 cm, VI. – VII.)

Pochází z Evropy a ze Sibiře. U nás roste na suchých vápenitých loukách. Tvoří pěkně po zemi rozložené růžice zpeřených listů. Lodyhy jsou vysoké až 50 cm, zakončené vrcholíkem drobných smetanově bílých kvítků; u odrůdy ‘Plena‘ jsou kvítky plné.

Daří se na slunných, teplých stanovištích s propustnou půdou. Vytváří nízké, husté porosty, které působí pěkně ve vřesovištích a stepních partiích. Množí se dělením.

Filipendula ulmaria Maxim. (syn. Speraea ulmaria L.) (100 – 150 cm, VI. – VII.)

Roste v mírném pásmu Evropy a Asie na vlhkých stanovištích. Tvoří velké trsy olistěné zpeřenými listy, z nichž vyrůstají slabě olistěné, málo větvené lodyhy s vrcholíkem drobných, smetanově bílých kvítků. Ozdobnější je plnokvětá odrůda ‘Plena‘.

Rostlině vyhovuje jakékoliv vlhké stanoviště, a to na slunci i v polostínu. Používá se v přírodních partiích s vlhkou půdou, na březích potůčků, jezírek apod. Snadno se množí dělením.