Delphinium L. - Stračka, Ostrožka

Ranunculaceae – pryskyřníkovité

Rod má asi 400 jednoletých i vytrvalých druhů, které rostou většinou na severní polokouli. Pěstuje se jen několik málo druhů a jejich hybridů, které však patří mezi nejkrásnější trvalky.

Delphinium má silné, vzpřímené, bohatě olistěné lodyhy, které se rozvětvují až v květenství. Listy jsou střídavé, dlanitě dělené, květy v konečných hroznech nebo latách jsou souměrné, pětičetné. Kalich s ostruhou je zbarvený jako koruna a korunní plátky jsou přeměněné v medníky. Plody jsou měchýřky s černými, hranatými, svraskalými semeny. Množí se dělením nebo výsevem.

Pěstují se skoro výhradně hybridy. Z botanických druhů uvádíme tři nejvýznamnější.

Delphinium elatum L. (130 – 180 cm, VI. – VII.)

Roste v Evropě a v severní Asii. U nás se vyskytuje v horských polohách, zpravidla na prameništních a podél bystřin. Jsou to mohutné rostliny s dlouhým, štíhlým hroznem květů. Jednotlivé květy jsou nálevkovité, s dlouhou ostruhou; jsou sytě modré nebo modrofialové s černými medníky. Křížením tohoto druhu s různými asijskými druhy vznikly všechny velkokvěté zahradní odrůdy.

Delphinium grandiflorum L. (syn. Delphinium sinense Fisch.) (40 – 80 cm, VII.)

Pochází z východní Sibiře a Číny. Roste na otevřenějších, sušších místech, rovněž ve vyšších polohách (uvádí se spolu s Dianthus chinensis, D. superbus, Paeonia lactiflora a Platycodon grandiflorum). Je to nízká rostlina, která se rozvětvuje hned od země; habitem spíše připomíná jednoletou plevelnou stračku z obilí. Listy má dělené v úzké úkrojky. Laty květů jsou silně 2 – 3krát větvené, řídké. Jednotlivé květy jsou velké, na dlouhých stopkách, zářivě modré s bílými nebo namodralými medníky. Není spolehlivě vytrvalá, často je jen 2 – 3letá, ale velmi snadno se množí semeny. Vliv tohoto druhu je patrný na odrůdách ze skupiny „Belladonna“.

Delphinium nudicaule Torr et Gray (30 – 50 cm, VI. – VII.)

Pochází z Kalifornie a pro naše poměry je značně choulostivé, většinou se chová jen jako dvouletá rostlina. Má hlízkovité kořeny, je nízké, řídce větvené, s malými, okrouhlými, trojlaločnými listy, často se sivým nádechem. Květy jsou v krátkých řídkých hroznech a jsou cihlově červené, zvonkovité, s dlouhou ostruhou. Množí se semeny.

******

Zahradní odrůdy, kterých je mnoho set, se podle habitu a původu dělí do několika skupin.

Vyžadují hlubokou půdu dobře zásobenou živinami, pravidelnou zálivku a za suchého období občas velmi důkladné prolití. Hned po odkvětu se rostliny musí seříznout na píď vysoko, aby se nevyčerpávaly tvořením semene; rovněž je třeba přihnojit a důkladně zalít. Potom rostliny obrazí a podle odrůd více nebo méně remontují. Ve větrných polohách je dobré dát rostlinám oporu nebo je alespoň brzy lehce svázat. Padlím trpí téměř všechny odrůdy, ale v náchylnosti jsou velké rozdíly. Preventivní postřik je účelný, u choulostivějších odrůd nutný. V sušších oblastech se pravidelně objevuje i sviluška.

Skupina Delphinium x cultorum

Je to skupina s převažujícími znaky D. elatum. Odrůdy mají mohutně vyvinutý hlavní hrozen, jsou slabě větvené, postranní hrozny jsou podstatně slabší než hlavní.

U odrůd německého původu převládají jednoduché květy, hrozny jsou řidší, lehčí, kuželovité, většinou nepotřebují vyvazování.

Odrůdy anglického šlechtění mají téměř výhradně velké, plné květy a válcovité, bohaté, těžké hrozny. Musí se zpravidla vyvazovat. V Angii se to nepovažuje za nedostatek, přestože by v tamějším větrném podnebí bez vyvazování neobstála žádná odrůda. U nás jsou i náchylnější k padlí.

 • ‘Azurriese‘ – květy výrazně světle modré, jednoduché, s bílým očkem, vysoké 170 – 180 cm, střední doba květu.
 • ‘Berghimmel‘ – květy světle modré, jednoduché, s bílým očkem, vysoká 160 – 180 cm, raná.
 • ‘Blauwal‘ – květy středně modré, jednoduché, s černým očkem, vysoká 170 cm, poloraná.
 • ‘Blickfang‘ – květy světle modré s růžově fialovou, plné, vysoká 140 cm, polopozdní.
 • ‘Etonian‘ – květy kobaltově modré, plné, s bílým očkem, vysoká 130 cm, poloraná.
 • ‘Finsteraarhorn‘ – květy tmavě modré, jednoduché, s černým očkem, vysoká 180 cm, střední doba květu.
 • ‘Gletscherwasser‘ – květy velmi světle modré, jednoduché, s bílým očkem, vysoká 180 cm, poloraná.
 • ‘Jubelruf‘ – květy středně modré, plné, s bílým očkem, klasy štíhlé, vysoká 180 cm, střední doba květu.
 • ‘Minerva‘ – květy tmavě modrofialové, plné, s bílým očkem, vysoká 140 cm, střední doba květu.
 • ‘Ouvertüre‘ – květy světle modré s růžovou, jednoduché, s černým očkem, vysoká 160 cm, velmi raná.
 • ‘Perlmutterbaum‘ – květy velmi světle modré s růžovou, jednoduché, s černým očkem, vysoká 170 cm, střední doba květu.
 • ‘Schildknappe‘ – květy kobaltově modré, jednoduché, s bílým očkem, vysoká 130 cm, střední doba květu.
 • ‘Sommernachtstraum‘ – květy tmavě modré, jednoduché, s červeným očkem, vysoká 130 cm, velmi raná.

Skupina Pacific

Odrůdy skupiny Pacific byly vyšlechtěny v Kalifornii. Mají vzhled jako anglické odrůdy, ale mohou se množit semenem. Jsou prošlechtěné tak, že u semen dobré provenience je barva až na malé odstíny konstantní. Při včasném výsevu kvetou týž rok k podzimu. Hodí se výborně k řezu, k výsadbám na výstavištích apod.

 • ‘Galahad‘ – květy bílé s bílým očkem.
 • ‘Percival‘ – květy bílé s černým očkem.
 • ‘Summer Skie‘ – květy světle modré s bílým očkem.
 • ‘Blue Bird‘ – květy středně modré s bílým očkem.
 • ‘Blue Jay‘ – květy středně modré s černým očkem.
 • ‘King Arthur‘ – květy tmavě modré s bílým očkem.
 • ‘Black Knight‘ – květy tmavě modré s černým očkem.
 • ‘Guinevere‘ – květy růžově fialové se světlým očkem.
 • ‘Astolat‘ – květy růžově fialové s tmavým očkem.

Skupina Delphinium x belladonna

Tato skupina se vyznačuje tenčími, bohatě rozvětvenými stonky, které nesou sice nedlouhé a řídké, alč četné hrozny; postranní hrozny jsou jen asi o třetinu kratší než hlavní a často znovu větvené. Listy jsou řidší, s úzkými úkrojky.

 • ‘Andenken an August Koenemann‘ – květy kobaltově modré, velké, jednoduché, s bílým očkem; vysoká 130 cm, často rozklesá, střední doba květu.
 • ‘Moerheimii‘ – bílá, jednoduchá, malé květy s bílým očkem; vysoká 160 cm, střední doba květu.
 • ‘Völkerfrieden‘ – tmavě kobaltově modrá, jednoduchá, stojí; vysoká 130 cm, střední doba květu.

Skupina Delphinium x ruysii

Je to náhodně vzniklý mezidruhový kříženec mezi D. nudicaule a některou odrůdou D. x cultorum. Až dosud má tato skupina jen jednu odrůdu:

 • ‘Pink Sensation‘ má čistě růžové květy, habitus spíš jako skupina ‘Belladonna‘; je však drobnější a neplodná.

Stejné křížení se v šedesátých letech znovu podařilo holandskému vědci, který použil u obou rodičů uměle vytvořené tetraploidy. Podobným způsobem se mu podařilo i křížení se žlutým Delphinium zalil Aitch. a dalšími druhy. Získal plodné křížence spojující žádané vlastnosti, takže je reálná naděje na žluté, růžové a červené odrůdy s habitem a květy skupiny D. x cultorum.