Dictamnus L. - Třemdava

Rutaceae – routovité

Známe pouze 1 druh, ale s mnoha varietami, rozšířený od střední Evropy přes celou Asii až do severní Číny a Koreje. U nás roste v teplých oblastech na výslunných pahorcích, v polostepních hájích a křovinách, především na vápencích, tedy na podobných stanovištích jako Aster amellus, Linum flavum, Filipendula hexapetala, Anthericum ramosum, Geranium sanguineum a Anemone silvestris.

Dictamus albus L. (syn. Dictamus fraxinella Pers.) (60 – 100 cm, VI. – VI.)

Je to nápadná rostlina, která dělá dojem nízkého keříku. Má silný dřevnatý kořen, z něhož vyrůstá trs pevných, přímých, zpravidla nedělených lodyh s tmavě zelenými, tuhými, lichozpeřenými listy, které hodně připomínají listy jasanu. Květy jsou v konečném, dlouhém, ale vzdušném hroznu. Jednotlivé květy jsou pětičetné, souměrné, s plátky od sebe oddálenými, kopinatými a řapíkatými. Jsou vzdušné, trochu nepravidelné, rozházené. Tento dojem ještě zvyšují dlouhé, nápadné, z květu vyčnívající tyčinky.

Barva je podle variet růžová až bílá, s výrazným červeným žilkováním. Varieta caucasicus má tmavě růžové květy a je robustní; odrůda ‘Albiflorus‘ nemá červené žilkování. Celá rostlina – zvláště stopky v květenství a u plodu – je hustě žláznatá a silně aromatická. Za horkých dnů vylučuje tolik éterických olejů, že se někdy podaří je i zapálit. Dotek způsobuje v takových dnech u citlivých osob záněty, podobně jako primule. Zralá pěticípá tobolka puká a vymršťuje černá lesklá semena.

Rostliny se množí jedině semeny, která se mají vysévat hned po dozrání. Semenáče kvetou až za 4 roky. Zato rostliny žijí na vyhovujícím stanovišti po mnoho let a samy se i vysévají.

Potřebují výsluní, sucho jim nevadí. Půda má být výživná, pokud možno vápenitá. Obtížně se přesazují, semenáče se mají pěstovat v květináčích a starší rostliny ponechat v klidu. Umístění je nejlépe solitérní nebo v malých skupinkách mezi nízkými trvalkami nebo na větší skalce, aby dobře vynikl zvláštní vzhled rostliny. V oblastech přirozeného rozšíření se dá na správně volených stanovištích počítat se samovýsevem.