Euphorbia L. - Pryšec

Euphorbaceae – pryšcovité

Je to velmi obsáhlý rod s asi 1600 druhy, které rostou v mírných pásmech celého světa. Asi 100 druhů jsou byliny hlavně v oblasti Středomoří. Pro naše zahrady jsou však významné hlavně dva druhy.

Euphorbia myrsinites L. (10 – 20 cm, V. – VII.)

Je domovem ve Středomoří. Rostlina má velmi zvláštní vzhled. Tlusté, masité, poléhavé lodyhy jsou hustě olistěny dužnatými modrozelenými listy, takže vypadají jako dlouhá šupinatá šiška. V době květu se růžice listů na koncích lodyh zbarvují žlutě jako u většiny pryšců. Drobné, nenápadné žluté kvítky jsou v paždí listů na vrcholících lodyh.

Daří se nejlépe na teplém, slunečném, suchém stanovišti, v propustné kamenité půdě. Rostlina je stálezelená. Někdy namrzá, po seříznutí však brzy obrazí. Používá se ve skalkách, suchých zídkách i v plošných xerofytních partiích s kostřavami, rozchodníky apod.

Euphorbia polychroma Kern. (30 – 50 cm, V. – VI.)

Pochází z východní a jihovýchodní Evropy. Roste planě i u nás v teplých oblastech na Moravě a Slovensku. Tvoří kompaktní, téměř kulovité trsy s podlouhlými, jemně choupkatými listy. Vrcholové růžice listů se v době květu barví intenzívně žlutě, přičemž drobné kvítky jsou skryty v paždí listů. V této době jsou rostliny velmi ozdobné.

Daří se v propustné, nejlépe vápenité půdě na slunci i v polostínu. Na slunci jsou rostliny kompaktnější a k podzimu se krásně žlutě, oranžově až červeně barví. Je velmi cenná pro zahrady. Sází se jako solitéra do větších skalek, nižších partií rabat, hlavně však do volných přírodních trvalkových partií. Vyjímá se pěkně i v blízkosti vodních partií. Množí se semenem, oddělky a řízkováním.